Legemiddelvisning

Zolpidem Dune - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zolpidem Dune
Virkestoff: Zolpidemtartrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: B
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05CF02
Varenummer: 071228

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Forza Advance Ltd.
MT-nummer: 13-9556
MT-dato: 18.11.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 18.71
Maksimal utsalgspris for apotek: 83.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 83.90