Legemiddelvisning

Epclusa - 400 mg / 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Epclusa
Virkestoff: Sofosbuvir / Velpatasvir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg / 100 mg
Pakning: Flaske 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AP55
Varenummer: 491230
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/16/1116/001
MT-dato: 06.07.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 148750.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 189692.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -