Legemiddelvisning

Abilify Maintena - 960 mg

Depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Abilify Maintena
Virkestoff: Aripiprazol
Legemiddelform: Depotinjeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 960 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 3.2 ml
Kanyle 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05AX12
Varenummer: 028692

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2024
MT-status: Markedsført
Innehaver: Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/13/882/010
MT-dato: 25.11.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4819.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 6180.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 6180.70