Legemiddelvisning

Tetracyclin Actavis - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tetracyclin Actavis
Virkestoff: Tetrasyklinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Boks 32 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01AA07
Varenummer: 135228

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf (1)
MT-nummer: 0000-04879
MT-dato: 23.08.1965

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26.97
Maksimal utsalgspris for apotek: 70.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 70.60