Legemiddelvisning

Etoricoxib Krka - 60 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Etoricoxib Krka
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 60 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 379173

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 15-10941
MT-dato: 12.10.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 497.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 670.70
Trinnpris: 323.80
Refusjonspris: 323.80