Legemiddelvisning

Domosedan vet - 10 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Domosedan vet
Virkestoff: Detomidinhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10x20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QN05CM90
Varenummer: 123789

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation Orion Pharma
MT-nummer: 0000-07006
MT-dato: 06.05.1985

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -