Legemiddelvisning

Helixate NexGen - 1000 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Helixate NexGen
Virkestoff: Koagulasjonsfaktor VIII (rekombinant)
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1000 IE

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.10.2003
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/00/144/003
MT-dato: 23.07.2002
MT avregistrert dato: 16.12.2019