Legemiddelvisning

Helixate NexGen - 1000 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Helixate NexGen
Virkestoff: Koagulasjonsfaktor VIII (rekombinant)
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1000 IE
Pakning: 1 sett
Hetteglass 2.5 ml
Hetteglass 1000 IE
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD02
Varenummer: 510200

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/00/144/003
MT-dato: 23.07.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5216.31
Maksimal utsalgspris for apotek: 6719.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -