Legemiddelvisning

Prograf - 0.5 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Prograf
Virkestoff: Takrolimusmonohydrat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 0.5 mg
Pakning: Blisterpakning 50 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AD02
Varenummer: 524579

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma A/S
MT-nummer: 1997-03113
MT-dato: 26.05.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 419.36
Maksimal utsalgspris for apotek: 570.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 570.90