Legemiddelvisning

Eylea - 40 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Eylea
Virkestoff: Aflibercept
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 40 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 0.1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: S01LA05
Varenummer: 126803

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/12/797/002
MT-dato: 22.11.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 7212.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 9276.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -