Legemiddelvisning

Losartan Medical Valley - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Losartan Medical Valley
Virkestoff: Losartankalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA01
Varenummer: 516694

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 15-10932
MT-dato: 31.03.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 173.22
Maksimal utsalgspris for apotek: 257.10
Trinnpris: 114.20
Refusjonspris: 114.20