Legemiddelvisning

Alpha Ject Moritella -

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alpha Ject Moritella
Virkestoff: Moritella viscosa, stamme AL 21 355, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Pose 250 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI10AB03
Varenummer: 569703

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pharmaq AS, Overhalla
MT-nummer: 21-14504
MT-dato: 30.03.2023

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -