Legemiddelvisning

Equilis Prequenza Te

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Equilis Prequenza Te
Virkestoff: Hesteinfluensavirus H3N8, A/ekvint/Newmarket/2/93, inaktivert / Clostridium tetani, toksoid / Hesteinfluensavirus, stamme A/equi-2/South Africa/4/03
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 50 AgU / 30 IE/ ml / 50 AgU
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 10x1 ml
Kanyle 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI05AL01
Varenummer: 387395

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intervet International B.V.
MT-nummer: EU/2/05/057/002
MT-dato: 08.07.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -