Legemiddelvisning

Nifenova - 60 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Nifenova
Virkestoff: Nifedipin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 60 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA05
Varenummer: 028056

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Alternova A/S
MT-nummer: 11-8453
MT-dato: 21.10.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 477.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 644.50
Trinnpris: 345.90
Refusjonspris: 345.90