Legemiddelvisning

Gilenya - 0.25 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Gilenya
Virkestoff: Fingolimodhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 0.25 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA27
Varenummer: 170237
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/11/677/008
MT-dato: 17.03.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14559.96
Maksimal utsalgspris for apotek: 18600.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Risiko for leverskade ved bruk av Gilenya (fingolimod)

Det er rapportert om tilfeller av leverskade og leversvikt hos pasienter behandlet med legemidlet Gilenya (fingolimod). Retningslinjene er derfor oppdatert for å forebygge disse bivirkningene.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer