Legemiddelvisning

Gilenya - 0.25 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Gilenya
Virkestoff: Fingolimodhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 0.25 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA27
Varenummer: 170237
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/11/677/008
MT-dato: 17.03.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14559.96
Maksimal utsalgspris for apotek: 18600.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -