Legemiddelvisning

Gilenya - 0.25 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Gilenya
Virkestoff: Fingolimodhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 0.25 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA27
Varenummer: 170237
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/11/677/008
MT-dato: 17.03.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14559.96
Maksimal utsalgspris for apotek: 18600.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Fingolimod (Gilenya) skal ikke brukes av gravide kvinner eller fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon

På grunn av risiko for medfødte misdannelser hos fostre som eksponeres for fingolimod (Gilenya), skal fingolimod ikke brukes av gravide kvinner eller fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon.

Les mer hos Statens legemiddelverk

Les mer