Legemiddelvisning

Almotriptan Orifarm - 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Almotriptan Orifarm
Virkestoff: Almotriptanmalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 9 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC05
Varenummer: 404817

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 16-11259
MT-dato: 28.08.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 302.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 421.30
Trinnpris: 286.50
Refusjonspris: 286.50