Legemiddelvisning

Amlodipin Accord - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Amlodipin Accord
Virkestoff: Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA01
Varenummer: 560963

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 16-11438
MT-dato: 21.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 68.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 124.20
Trinnpris: 89.90
Refusjonspris: 89.90