Legemiddelvisning

Naltrexone Accord - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Naltrexone Accord
Virkestoff: Naltreksonhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N07BB04
Varenummer: 045974

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 15-10760
MT-dato: 04.04.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 337.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 466.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -