Legemiddelvisning

DiclofenacKalium ratiopharm - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: DiclofenacKalium ratiopharm
Virkestoff: Diklofenakkalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 20x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AB05
Varenummer: 004672

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 09.01.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ratiopharm GmbH
MT-nummer: 1999-08080
MT-dato: 21.09.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 18.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 59.30
Trinnpris: 52.20
Refusjonspris: 52.20