Legemiddelvisning

Ignorin - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ignorin
Virkestoff: Diklofenakkalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 09.01.2002
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Rivopharm Ltd.
MT-nummer: 1999-08080
MT-dato: 21.09.2001
MT avregistrert dato: 31.12.2022