Legemiddelvisning

Cetimax - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cetimax
Virkestoff: Cetirizindihydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AE07
Varenummer: 057932

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vitabalans Oy
MT-nummer: 09-7018
MT-dato: 09.11.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 299.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 418.30
Trinnpris: 74.60
Refusjonspris: 74.60