Legemiddelvisning

Nerlynx - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nerlynx
Virkestoff: Neratinibmaleat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Beholder av plast 180 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XE45
Varenummer: 181310
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pierre Fabre Medicament
MT-nummer: EU/1/18/1311/001
MT-dato: 31.08.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 49596.66
Maksimal utsalgspris for apotek: 63272.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -