Legemiddelvisning

Effentora - 600 mikrog

Bukkaltablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Effentora
Virkestoff: Fentanylsitrat
Legemiddelform: Bukkaltablett
Styrke: 600 mikrog
Pakning: Blisterpakning 1x4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N02AB03
Varenummer: 561744

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.06.2013
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: EU/1/08/441/007
MT-dato: 04.04.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -