Legemiddelvisning

Optinate Septimum - 35 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Optinate Septimum
Virkestoff: Risedronatnatrium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 35 mg
Pakning: Kalenderpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BA07
Varenummer: 497290

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Theramex Ireland Limited
MT-nummer: 2001-13110
MT-dato: 23.06.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 580.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 776.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -