Legemiddelvisning

Zebinix - 200 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zebinix
Virkestoff: Eslikarbazepinacetat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N03AF04
Varenummer: 422860

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: BIAL - Portela & Companhia, S.A
MT-nummer: EU/1/09/514/022
MT-dato: 23.08.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 718.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 952.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 952.20