Legemiddelvisning

Clopidogrel Accord - 75 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Clopidogrel Accord
Virkestoff: Klopidogrelhydrogensulfat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AC04
Varenummer: 117849

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 12-9273
MT-dato: 16.04.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 405.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 553.60
Trinnpris: 346.20
Refusjonspris: 346.20