Legemiddelvisning

Seretide Diskus - 50 mikrog / 250 mikrog

Inhalasjonspulver, dosedispensert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Seretide Diskus
Virkestoff: Salmeterolxinafoat / Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, dosedispensert
Styrke: 50 mikrog / 250 mikrog
Pakning: Inhalator 3x60 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK06
Varenummer: 010881

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.12.2002
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 03-2213
MT-dato: 14.12.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 677.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 900.60
Trinnpris: 636.80
Refusjonspris: 636.80