Legemiddelvisning

Gardasil 9

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Gardasil 9
Virkestoff: Humant papillomavirus, type 6 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 11 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 16 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 18 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 31 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 33 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 45 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 52 L1 protein (rekombinant) / Humant papillomavirus, type 58 L1 protein (rekombinant)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 30 mikrog / 40 mikrog / 60 mikrog / 40 mikrog / 20 mikrog / 20 mikrog / 20 mikrog / 20 mikrog / 20 mikrog
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x0.5 ml
Kanyle 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J07BM03
Varenummer: 508634

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: MSD VACCINS
MT-nummer: EU/1/15/1007/002
MT-dato: 10.06.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1050.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1381.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Gardasil 9

Det er mangel på Gardasil 9 «MSD Vaccins». Forventet leveringstid er 1. kvartal 2021 Pasienter som bruker eller skal bruke Gardasil 9 bør få informasjon om at de kan få et utenlandske pakninger av Gardasil 9 på apoteket. De utenlandske pakningene inneholder ikke kanyler.

Mangel på Gardasil 9

Les mer