Legemiddelvisning

Dutasteride/Tamsulosin Hexal - 0.5 mg / 0.4 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dutasteride/Tamsulosin Hexal
Virkestoff: Dutasterid / Tamsulosinhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 0.5 mg / 0.4 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CA52
Varenummer: 380083

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 20-13619
MT-dato: 04.01.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 505.22
Maksimal utsalgspris for apotek: 680.40
Trinnpris: 326.80
Refusjonspris: 326.80