Legemiddelvisning

Cisplatin Accord - 1 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cisplatin Accord
Virkestoff: Cisplatin
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XA01
Varenummer: 548680

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 08-6418
MT-dato: 20.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 302.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 421.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -