Legemiddelvisning

Jakavi - 15 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Jakavi
Virkestoff: Ruxolitinibfosfat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 15 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EJ01
Varenummer: 553720

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/12/773/008
MT-dato: 23.08.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 33384.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 42601.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -