Legemiddelvisning

Milbemax vet - 4 mg / 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Milbemax vet
Virkestoff: Milbemycinoksim / Prazikvantel
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 4 mg / 10 mg
Pakning: Blisterpakning 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP54AB51
Varenummer: 128574

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Elanco GmbH
MT-nummer: 02-1628
MT-dato: 12.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -