Legemiddelvisning

Alutard SQ Bjørk - 100000 SQ-E/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Alutard SQ Bjørk
Virkestoff: Allergen av bjørkepollen
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 100000 SQ-E/ ml
Pakning: Vedlikeholdspakning 5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: V01AA05
Varenummer: 110816

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2019
MT-status: Markedsført
Eksportland: Danmark
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 19-12904
MT-dato: 16.09.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4538.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 5851.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 5851.30