Legemiddelvisning

Imacillin - 50 mg/ ml

Granulat til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Imacillin
Virkestoff: Amoksicillintrihydrat
Legemiddelform: Granulat til mikstur, suspensjon
Styrke: 50 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: 1994-01502
MT-dato: 15.02.1996
MT avregistrert dato: 01.07.2022

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.