Legemiddelvisning

Levemir - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Levemir
Virkestoff: Insulin detemir
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Sylinderampulle 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AE05
Varenummer: 019751

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/04/278/002
MT-dato: 14.06.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 455.97
Maksimal utsalgspris for apotek: 620.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 620.50