Legemiddelvisning

Ebastin Orifarm - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ebastin Orifarm
Virkestoff: Ebastin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AX22
Varenummer: 509876

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 09-6988
MT-dato: 12.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 79.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 137.00
Trinnpris: 77.60
Refusjonspris: 77.60