Legemiddelvisning

Amlodipine Vitabalans - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Amlodipine Vitabalans
Virkestoff: Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA01
Varenummer: 387984

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vitabalans Oy
MT-nummer: 09-7255
MT-dato: 06.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 70.60
Trinnpris: 65.10
Refusjonspris: 65.10