Legemiddelvisning

Amlodipine Vitabalans - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Amlodipine Vitabalans
Virkestoff: Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA01
Varenummer: 387984

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.04.2014
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Vitabalans Oy
MT-nummer: 09-7255
MT-dato: 06.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 27.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 70.70
Trinnpris: 70.70
Refusjonspris: 70.70