Legemiddelvisning

AviPro AE -

Suspensjon til bruk i drikkevann

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: AviPro AE
Virkestoff: Aviær encefalomyelittvirus, stamme Calnek 1143, levende
Legemiddelform: Suspensjon til bruk i drikkevann
Styrke:
Pakning: Hetteglass 1x2500 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI01AD02
Varenummer: 134092

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Lohmann Animal Health GmbH
MT-nummer: 1995-03393
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -