Legemiddelvisning

Levonorgestrel Norfri - 1.5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Levonorgestrel Norfri
Virkestoff: Levonorgestrel
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 1.5 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 1 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03AD01
Varenummer: 531394

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Evolan Pharma AB
MT-nummer: 17-11832
MT-dato: 18.12.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -