Legemiddelvisning

PegIntron - 50 mikrog

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: PegIntron
Virkestoff: Peginterferon alfa-2b
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 mikrog
Pakning: 4 sett
Ampulle 0.5 ml
Hetteglass 50 mikrog
Sprøyte 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AB10
Varenummer: 001018

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/00/131/004
MT-dato: 17.10.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3134.02
Maksimal utsalgspris for apotek: 4051.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -