Legemiddelvisning

Kevzara - 200 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kevzara
Virkestoff: Sarilumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 200 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 2x1.14 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC14
Varenummer: 479260

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis groupe
MT-nummer: EU/1/17/1196/007
MT-dato: 23.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8199.39
Maksimal utsalgspris for apotek: 10541.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -