Legemiddelvisning

Adcetris - 50 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Adcetris
Virkestoff: Brentuksimab vedotin
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 mg
Pakning: Hetteglass 50 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01FX05
Varenummer: 132488

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda Pharma A/S (1)
MT-nummer: EU/1/12/794/001
MT-dato: 25.10.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 29443.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 37760.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -