Legemiddelvisning

Fosamax - 70 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Fosamax
Virkestoff: Alendronatnatriumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 70 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BA04
Varenummer: 106545

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon - Kloosterstraat
MT-nummer: 2000-09210
MT-dato: 18.05.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 199.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 290.20
Trinnpris: 144.70
Refusjonspris: 144.70