Legemiddelvisning

Symkevi - 100 mg / 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Symkevi
Virkestoff: Tezakaftor / Ivakaftor
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg / 150 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R07AX31
Varenummer: 396604
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 20.01.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/18/1306/001
MT-dato: 31.10.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 59371.25
Maksimal utsalgspris for apotek: 75734.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -