Legemiddelvisning

Ceplene - 0.5 mg/0.5 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ceplene
Virkestoff: Histamindihydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 0.5 mg/0.5 ml
Pakning: Hetteglass 14x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AX14
Varenummer: 030281

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Noventia Pharma Srl
MT-nummer: EU/1/08/477/001
MT-dato: 07.10.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9339.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 11943.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -