Legemiddelvisning

DuoTrav - 40 mikrog/ ml / 5 mg/ ml

Øyedråper, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: DuoTrav
Virkestoff: Travoprost / Timololmaleat
Legemiddelform: Øyedråper, oppløsning
Styrke: 40 mikrog/ ml / 5 mg/ ml
Pakning: Flaske 3x2.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: S01ED51
Varenummer: 124870

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited
MT-nummer: EU/1/06/338/002
MT-dato: 24.04.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 195.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 285.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 285.30