Legemiddelvisning

Dectova - 10 mg/ ml

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Dectova
Virkestoff: Zanamivirhydrat
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AH01
Varenummer: 395010
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Trading Services Limited
MT-nummer: EU/1/18/1349/001
MT-dato: 26.04.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 305.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 425.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.