Legemiddelvisning

Piqray - 200 mg / 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Piqray
Virkestoff: Alpelisib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg / 50 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX65
Varenummer: 099436
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/20/1455/005
MT-dato: 27.07.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 41529.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 52986.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -