Legemiddelvisning

Simvastatin Sandoz - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Simvastatin Sandoz
Virkestoff: Simvastatin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA01
Varenummer: 418560

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 05-3625
MT-dato: 03.01.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 131.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 204.10
Trinnpris: 95.10
Refusjonspris: 95.10