Legemiddelvisning

Typhim Vi - 25 mikrog/0.5 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Typhim Vi
Virkestoff: Salmonella enterica, serovar Typhi, stamme TY2, Vi polysakkarid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mikrog/0.5 ml
Pakning: Endosesprøyte 10x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07AP03
Varenummer: 028323

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Pasteur Europe
MT-nummer: 0000-08115
MT-dato: 28.06.1995

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1557.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 2031.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -